Visuotinis susirinkimas

2023 m., balandžio 27 d. šaukiamas visuotinis asociacijos „Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija“ narių susirinkimas.

11/3/2023

Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo darbotvarkė:
1. Asociacijos metinės veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. pristatymas;
2. Revizijos komisijos ataskaitos už 2022 metus pristatymas;
3. Asociacijos metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
4. Naujosios Asociacijos Valdybos narių sudėties svarstymas ir tvirtinimas;
5. Naujosios Asociacijos Revizijos komisijos narių sudėties svarstymas ir tvirtinimas.

Susirinkimas vyks:

04. 27 (ketvirtadienį), 18.30 val.

Vilniaus Valdorfo mokykloje, adresu: Geležinio Vilko 23, Vilnius.