Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (Asociacija Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija, juridinio asmens kodas 195708317) teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje "parduotuve.valdorfoiniciatyvos.lt" susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs pirkinių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Užsakyti".

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ar paslaugų kuponus, ir juos priimti.

2.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "parduotuve.valdorfoiniciatyvos.lt" turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

2.3. Užsakymo vykdymo metu pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis šių Taisyklių ir Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

2.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "parduotuve.valdorfoiniciatyvos.lt" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

3.6. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi "parduotuve.valdorfoiniciatyvos.lt" teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

4.1. Prekių Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuve "parduotuve.valdorfoiniciatyvos.lt".

4.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM (jei jis taikomas).

4.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

4.4. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

5. Prekių pristatymas.

5.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 5 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo, jei prie prekės aprašymo nenurodyta kitaip.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą, taip pat prekėms kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį nurodymą (išankstinį užsakymą). Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

5.7. Pirkėjas privalo el. paštu egle@vivamokykla.lt pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

6. Prekių kokybė, garantijos.

6.1. Visi internetinėje parduotuvėje "parduotuve.valdorfoiniciatyvos.lt" parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

6.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

7. Paslaugų teikimo sąlygos.

7.1. Pardavėjas platina elektroninius paslaugų kuponus – tai internetu parduodamas blankas su paslaugos informacija, kuris patvirtina Pirkėjo išankstionio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas.

7.2. Pardavėjas parduoda kuponus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys (toliau - Paslaugų teikėjai). Pardavėjas nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, teikimo laiko bei kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakingas už tokių paslaugų kokybę ir turinį bei neteikia jokių garantijų, tačiau visais atvejais gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento.

7.3. Ant kupono nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Paslaugos pavadinimas, kupono unikalus kodas (indendifikacinis numeris), kita informacija reikalinga informuoti Pirkėją apie teikiamą paslaugą ir jos sąlygas.

7.4. Kuponai Pirkėjams išduodami tik sumokėjus pilną kupono kainą ir su juo susijusius papildomus mokesčius (jei tokie yra).

7.5. Kuponas Pirkėjui išsiunčiamas per 1 darbo dieną, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

7.6. Vienu kuponu galima atsiskaityti už paslaugas tik vieną kartą. Atsiskaičius, kuponas tampa negaliojančiu.

7.7. Nuo kupono įsigijimo momento, kupono Pirkėjas yra pats asmeniškai atsakingas už kupono saugumą. Pirkėjas užtikrina, kad kupono indentifikaciniai duomenys netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję indendifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti kuponą ar juo pasinaudoti ar kitaip pakenkti kupono Pirkėjo interesams).

7.8. Pinigai už kuponą nėra grąžinami, išskyrus, kai Pirkėjas grąžina įsigytą ir nepanaudotą koponą per 14 (keturiolika) dienų nuo įsigijimo dienos, vadovaujantis LR civilinio kodekso 6.228(10) straipsiu. Pirkėjui panaudojus kuponą, t.y. gavus nurodytas paslaugas, jis jokiais atvejais negrąžinamas.

7.9. Jei Paslaugų teikėjas atšaukė paslaugų teikimą ar pasikeitė jų esminiai kriterijai, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl kupono pakeitimo į kitą tokios pat vertės kuponą arba pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo.