Grąžinimo taisyklės

1. Prekių grąžinimas ir keitimas:

1.1. Pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti prekę(-es) tenkinamas, jeigu prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos vartojamosios savybės bei nepraradusi prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi dokumentus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš Pardavėjo.

1.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui el. paštu egle@vivamokykla.lt ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

1.3 Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

1.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu egle@vivamokykla.lt, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

1.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.

1.6. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos.

1.7. Pardavėjas neprivalo pakeisti arba grąžinti sumokėtus pinigus už nusipirktą tinkamos kokybės prekę, jei tai neprieštarauja LR Vyriausybės patvirtintoms Mažmeninės prekybos taisyklėms.

1.8. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

1.9. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

1.10. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti informuodamas Pardavėją el. paštu egle@vivamokykla.lt, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

1.11. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš Pardavėjo.

1.12. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina (nekokybišką ar gautą ne tą) tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam grąžinamos proporcingai užsakytų ir grąžintų prekių kiekiui. Jei įsigyjant kelias prekes, konkrečiai prekei yra priskirta konkreti prekių pristatymo kaina, Pirkėjui, grąžinant tokią prekę, jam grąžinama konkreti prekės pristatymo kaina.

1.13. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.14. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).

1.15. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma.

2. Baigiamosios nuostatos:

2.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

2.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.