Valdorfo mokytojų kursai

Trejų metų Valdorfo mokytojo kvalifikacijos kursai Lietuvoje skirti mokytojams ir visiems, norintiems gilinti savo kūrybinius ir meninius gebėjimus, plėsti žinias apie pasaulį ir žmogų, vaiko raidos ypatumus ir laikmečio dvasią atitinkančius ugdymo principus, turinį bei mokymo būdus.

9/6/2023

Šiemet vyks du mokymų moduliai:

pirmajame bus nagrinėjama Valdorfo pedagogikos pagrindai ir 1-3 klasių mokymo turinys ir metodika;  

antrajame - toliau gilinamas Valdorfo ugdymo supratimas, pristatoma 4-6 klasių mokymo turinys ir metodika.

Kursai vyks:

 • Rugsėjo mėn. 22-23 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje

 • Spalio mėn. 20-21 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje

 • Lapkričio mėn. 24-25 d. Kauno Valdorfo mokykloje

 • Gruodžio mėn. 8-9 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje

 • Sausio mėn. 19-20 d. Kauno Valdorfo mokykloje

 • Vasario mėn. 9-10 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje

 • Kovo mėn. 8-9 d. Kauno Valdorfo mokykloje

 • Balandžio mėn. 12-13 d. Vilniaus Valdorfo mokykloje

 • Gegužės mėn. 10-11 d. Kauno Valdorfo mokykloje

 • Liepos mėn. 1-5 d. Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje

 • Vienos sesijos kaina - 50 Eur.

Kviečiame registruotis iki rugsėjo 15 d.  Užsiregistravusiems atsiųsime detalesnę pirmos sesijos programą.