TIKIMĖS, JOG GRĮŠITE

Jūsų parama padeda skleisti Valdorfo pedagogikos idėjas.

Tikimės, jog grįšite pabaigti pradėtos rėmimo operacijos.