DĖKOJAME

Michaela Glockler idėjos ir knygos suteikė impulsą Valdorfo iniciatyvų startui. Atsidėkodami dalinamės jos parašyta meditacija iš knygos "Meditacija antroposofinėje medicinoje"

Jūsų parama padeda skleisti Valdorfo pedagogikos idėjas.

Aš žvelgiu į tamsybę;

Joje atsiranda šviesa,

Gyva šviesa.

Kas yra ta šviesa tamsybėse?

Tai aš pats savo tikrovėje.

Ši Aš tikrovė

Neįžengia į mano buvimą žemėje.

Aš tesu jos atvaizdas.

Bet aš vėl ją surasiu,

Kai aš,

Su gera valia Dvasiai,

praeisiu pro mirties vartus.